MENU
Trasperant Logo
 
MENU

Menu

28 Archiepiskopou Makariou III Office 213, 1065
Nicosia, Cyprus

info@generationforchangecy.org

+357 22100794

e-Learning for Change: Teachers Needed for Autumn 2022 Term

e-Learning for Change: Teachers Needed for the Autumn 2022 Term

Θέλετε να γίνετε μέλος μιας ομάδας εθελοντών που βοηθά πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδυνάμωση και την ενσωμάτωσή τους στην Κύπρο παρέχοντας δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών και αγγλικών;

Μετά από τέσσερα επιτυχημένα τρίμηνα, η Generation for Change CY είναι στην ευχάριστη θέση να συνεχίσει τα μαθήματα Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας και Αγγλικών ως δεύτερης γλώσσας.

Αναζητούμε εθελοντές δασκάλους για να γίνουν μέλη της απίστευτης ομάδας των δασκάλων μας για το φθινοπωρινό 2022 τρίμηνο του προγράμματος!

Περιγραφή θέσης:

– Εθελοντική θέση διδασκαλίας

– 90 λεπτά την εβδομάδα (ευέλικτο ωράριο) για ένα διάστημα 15 εβδομάδων συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.

– Η εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα είναι ευπρόσδεκτα, αλλά όχι απαραίτητα.

– Ο στόχος του ρόλου σας θα είναι να διδάξετε λειτουργική καθημερινή αγγλική ή ελληνική γλώσσα σε μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι είτε η αγγλική, η αραβική ή η γαλλική

Τι σας παρέχουμε:

– Διδακτική ύλη και βιβλίο του προγράμματος μαζί με αλλά υλικά και εργαλεία διδασκαλίας

– Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από την επικεφαλής δασκάλα του προγράμματος

– Τεχνική υποστήριξη για την παράδοση των μαθημάτων μέσω του Microsoft Teams

– Σαφή επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος

– Ένα υποστηρικτικό δίκτυο έμπειρων εκπαιδευτικών

– Πιστοποιητικό συμμετοχής

– Μια γεμάτη εμπειρία & έναν φανταστικό τρόπο για να οικοδομήσετε νέες δεξιότητες και σχέσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλετε πολύτιμα σε έναν αξιόλογο σκοπό!

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: orestis.pap@generationforchangecy.org.

EN

Do you want to join a team of volunteers assisting refugees and migrants with their empowerment and integration in Cyprus by providing free Greek and English lessons online?

After four successful terms, Generation for Change CY is delighted to be continuing our Greek-as-a-second-language and English-as-a-second-language lessons.

We are looking for volunteer teachers to join our incredible team of teachers for the programme’s autumn 2022 term!

Position Description:

 • Voluntary teaching position
 • 90 minutes per week (flexible schedule) over a term of 15 weeks total, including preparation time
 • Experience and/or Qualifications are welcome but absolutely not essential
 • Your role will be to teach functional day-to-day English or Greek language to students whose mother language is either English, Arabic, or French

What we provide:

 • Programme curriculum, textbook, and other teaching materials and tools
 • Support throughout from the programme’s Head Teacher
 • Technical support for the delivery of classes through Microsoft Teams
 • Clear communication from the project management team
 • A supportive network of experienced teachers
 • A certificate of participation upon completion of each term
 • A fulfilling experience & a fantastic way to build new skills and relationships while making a valuable contribution to a worthy cause!

For more information, please reach out to us via email at orestis.pap@generationforchangecy.org.

 #Inclusion #Diversity #Equality

e-Learning for Change: Registrations Open for Autumn 2022 Term

e-Learning for Change: Registrations Open for Autumn 2022 Term

[EN/FR/AR]

📌Registrations for the Autumn 2022 term of our e-Learning for Change free online Greek- and English-as-second-language classes are now open.

The classes will run for 12 weeks (48 Teaching Hours), aiming to provide functional day-to-day language communication skills to participants. Students who complete the term will be provided with a certificate of participation and other incentives. You can for information about the overall programme here: https://www.generationforchangecy.org/portfolio/greek-as-a-second-language/

Classes begin on the 26th of September 2022 and will run through until the 16th of December 2022. Successfully enrolled students will be informed about their class times and schedules before the classes commence.

If you would like to take part in this programme, please select the registration that applies to you (either for Greek or for English) below. The deadline for registration is the 5th of September 2022.

Greek Classes: https://forms.gle/ARHT5J5e1iXjBNm26

English Classes: https://forms.gle/f2ZNbUhGhfMA3j929

For any questions, contact us at orestis.pap@generationforchangecy.org or 22100794

FR

📌Les inscriptions pour le trimestre d’automne 2022 de nos cours de grec et d’anglais langue seconde en ligne gratuits e-Learning for Change sont maintenant ouvertes.

Les cours dureront 12 semaines (48 heures d’enseignement), dans le but de fournir aux participants des compétences fonctionnelles en communication linguistique au quotidien. Les étudiants qui terminent le trimestre recevront un certificat de participation et d’autres incitations. Vous pouvez obtenir des informations sur le programme global ici: https://www.generationforchangecy.org/portfolio/greek-as-a-second-language/

Les cours commencent le 26 septembre 2022 et se poursuivront jusqu’au 16 décembre 2022. Les étudiants inscrits avec succès seront informés de leurs heures de cours et de leurs horaires avant le début des cours.

Si vous souhaitez participer à ce programme, veuillez sélectionner l’inscription qui s’applique à vous (pour le grec ou pour l’anglais) ci-dessous. La date limite d’inscription est le 5 septembre 2022.

Cours de Grec: https://forms.gle/ARHT5J5e1iXjBNm26

Cours D’Anglais: https://forms.gle/f2ZNbUhGhfMA3j929

Pour toute question, contactez-nous au orestis.pap@generationforchangecy.org or 22100794

AR

📌التسجيلات لفصل الخريف 2022 من دروس التعلم الإلكتروني من أجل التغيير المجانية عبر الإنترنت باللغة اليونانية والإنجليزية كلغة ثانية مفتوحة الآن.

‎سيتم تشغيل الفصول الدراسية لمدة 12 أسبوعا (48 ساعة تدريس) ، بهدف توفير مهارات التواصل اللغوي الوظيفية اليومية للمشاركين. سيتم تزويد الطلاب الذين يكملون الفصل الدراسي بشهادة مشاركة وحوافز أخرى. يمكنك الحصول على معلومات حول البرنامج العام هنا: https://www.generationforchangecy.org/portfolio/greek-as-a-second-language/

‎تبدأ الفصول الدراسية في 26 سبتمبر 2022 وستستمر حتى 16 ديسمبر 2022. سيتم إبلاغ الطلاب المسجلين بنجاح بأوقات وجداول الفصل الدراسي قبل بدء الفصول الدراسية.

 

‎إذا كنت ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ، يرجى تحديد التسجيل الذي ينطبق عليك (إما للغة اليونانية أو للغة الإنجليزية) أدناه. الموعد النهائي للتسجيل هو 5 سبتمبر 2022.

‎دروس اليونانية: https://forms.gle/ARHT5J5e1iXjBNm26

‎دروس اللغة الإنجليزية: https://forms.gle/f2ZNbUhGhfMA3j929

 

‎لأية أسئلة ، اتصل بنا على  orestis.pap@generationforchangecy.org or 22100794

 

 #Inclusion #Diversity #Equality

e-Learning for Change: End of Summer 2022 Trimester

e-Learning for Change: End of Summer 2022 Trimester

The Summer 2022 trimester of our e-Learning for Change has reached its end, with a record number of 90 students completing their course successfully! During the trimester, participants from all over Cyprus enrolled and followed Greek or English-as-a-second-language classes free of charge. The project aims to support the social and economic integration of migrants and refugees by developing their Greek and English language skills.
 
We would like to take this opportunity to congratulate all our students for their tremendous efforts, and willingness to learn and thank them for trusting us. Also, a massive thank you goes out to our excellent teachers for volunteering their valuable time and energy to provide the classes as well as advance our teaching materials. You are all amazing!
 
Stay tuned for more information about our Fall 2022 trimester!
 
If you wish to join our team of volunteer teachers contact us at orestis.pap@generationforchangecy.org.
 
GR
 
Το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2022 του e-Learning for Change έφτασε στο τέλος του, με ένα αριθμό ρεκόρ 90 φοιτητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το τμήμα τους! Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι συμμετέχοντες από όλη την Κύπρο εγγράφηκαν και παρακολούθησαν δωρεάν μαθήματα ελληνικής ή αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους μαθητές μας για τις τεράστιες προσπάθειές τους, την προθυμία τους να μάθουν και να τους ευχαριστήσουμε που μας εμπιστεύτηκαν. Επίσης, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εξαιρετικούς δασκάλους μας για την εθελοντική προσφορά του πολύτιμου χρόνου και της ενέργειάς τους για την παροχή των μαθημάτων καθώς και για την εξέλιξη του διδακτικού μας υλικού. Είστε όλοι καταπληκτικοί!
 
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρίμηνο του Φθινοπώρου 2022!
 
Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα των εθελοντών καθηγητών μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο orestis.pap@generationforchangecy.org.