MENU
Trasperant Logo
 
MENU

Menu

28 Archiepiskopou Makariou III Office 213, 1065
Nicosia, Cyprus

info@generationforchangecy.org

+357 22100794

Registrations Open: Afterschool for Change

Registrations Open: Afterschool for Change CY

Texte français ci-dessous – النص العربي أدناه – Ελληνικό κείμενο παρακάτω

After-School for Change provides children between the ages of 8-14-years old with a safe space inclusive to all socio-economic and ethnic backgrounds that facilitate the development of their academic and interpersonal skills. Led by qualified and experienced teachers, this program offers children quality support for their academic responsibilities as well as stimulating activities such as cultural excursions and workshops. Also, children engaged in this program will have the opportunity to follow interactive intercultural classes and sports activities.

 March-June

After-School for Change activities consist of:

 • Academic and Personal Skills Development Class: In this class, various wide-ranging themes (i.e., inventions, ways of expression, interests, and talents) will be taught as a means for children to broaden their general knowledge, boost their language skills and enhance their interpersonal skills such as teamwork, critical thinking, and conflict resolution.
 • (Duration: once per week, 2 hours)
 •  Cultural Class: In this class, children will explore different cultural norms and traditions of Cyprus and other countries with the aim to increase their awareness, appreciation and inclusion of diverse beliefs and cultures.
 • (Duration: once per week, 1.5 hours)
 • Workshops and Excursions: Children will participate in workshops which will introduce and practise a skill such as woodworking, bicycle mechanics and arts and crafts. Also, children will go on excursions to museums, galleries, and libraries for hands-on learning of authentic objects in a setting that will provide educators with a stimulating teaching environment.
 • (Duration: once per month)
 • Sports: Children will have the opportunity to play friendly sports games as a means to develop their physical skills, improve their self-esteem and learn the importance of teamwork.
 • (Duration: once per month)

For more information contact us at 22100794 or info@generationforchangecy.org.

 

Le programme “After-School for Change” offre aux enfants âgés de 8 à 14 ans un espace sûr, ouvert à tous les milieux socio-économiques et ethniques, qui facilite le développement de leurs compétences scolaires et interpersonnelles. Dirigé par des enseignants qualifiés et expérimentés, ce programme offre aux enfants un soutien de qualité vis-à-vis de leurs responsabilités académiques ainsi que des activités stimulantes telles que des excursions culturelles et des ateliers. En outre, les enfants engagés dans ce programme auront l’occasion de suivre des cours interculturel interactifs et des activités sportives.

Mars – Juin

Les activités extrascolaires consistent en:

 • Une classe de développement des compétences académiques et personnelles: dans cette classe, divers thèmes très variés seront enseignés afin de permettre aux enfants d’élargir leurs connaissances générales, de renforcer leurs compétences linguistiques et d’améliorer leurs compétences interpersonnelles telles que le travail d’équipe, l’esprit critique et la résolution des conflits.
 • (Durée: 2h une fois par semaine)
 • Une classe culturelle: dans cette classe, les enfants exploreront les différentes normes et traditions culturelles de Chypre et d’autres pays dans le but d’accroître leur sensibilisation, leur appréciation et leur inclusion des diverses croyances et cultures.
 • (Durée: 1h30 une fois par semaine)
 • Des ateliers et excursions: les enfants participeront à des ateliers qui leur feront mettre en pratique des compétences telle que le travail du bois, l’apprentissage du mécanisme d’un vélo, les arts et l’artisanat. De plus, les enfants feront des excursions dans des musées, des galeries et des bibliothèques pour apprendre à connaître des objets authentiques, dans un cadre qui offrira aux éducateurs un environnement d’enseignement stimulant.
 • (Durée: une fois par mois)
 • Du sport: les enfants auront l’occasion de jouer à des jeux sportifs amicaux afin de développer leurs aptitudes physiques, d’améliorer leur estime de soi et d’apprendre l’importance du travail d’équipe.
 • (Durée: une fois par mois)

Pour plus d’informations, contactez-nous au 22100794 ou info@generationforchangecy.org.

يوفر برنامج “ما بعد المدرسة من أجل التغيير” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10-14 عاما مساحة آمنة شاملة لجميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية التي تسهل تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية. بقيادة معلمين مؤهلين وذوي خبرة ، يقدم هذا البرنامج الدعم الجيد للأطفال لمسؤولياتهم الأكاديمية بالإضافة إلى أنشطة تحفيزية مثل الرحلات الثقافية وورش العمل. أيضا ، ستتاح للأطفال المشاركين في هذا البرنامج الفرصة لمتابعة دروس تفاعلية متعددة الثقافات وأنشطة رياضية

مارس-يونيو

تتكون أنشطة ما بعد المدرسة من:

 – فئة تنمية المهارات الأكاديمية والشخصية: في هذا الفصل ، سيتم تدريس مواضيع متنوعة وواسعة النطاق كوسيلة للأطفال لتوسيع معارفهم العامة ، وتعزيز مهاراتهم اللغوية وتعزيز مهاراتهم الشخصية مثل العمل الجماعي والتفكير النقدي وحل النزاعات 

 (المدة: مرة في الأسبوع ، ساعتان)

 الفصل الثقافي: في هذا الفصل ، سوف يستكشف الأطفال الأعراف والتقاليد الثقافية المختلفة لقبرص والدول الأخرى بهدف زيادة وعيهم وتقديرهم وإدماج المعتقدات والثقافات المتنوعة

 (المدة: مرة واحدة في الأسبوع ، 1.5 ساعة) 

 – ورش العمل والرحلات: سيشارك الأطفال في ورش العمل التي ستقدم وممارسة مهارة مثل النجارة وميكانيكا الدراجات والفنون والحرف اليدوية. أيضا ، سيذهب الأطفال في رحلات استكشافية إلى المتاحف والمعارض والمكتبات للتعلم العملي للأشياء الأصلية في بيئة توفر للمعلمين بيئة تعليمية محفزة.

 (المدة: مرة واحدة في الشهر)

 – الرياضة: ستتاح للأطفال فرصة ممارسة الألعاب الرياضية الودية كوسيلة لتنمية مهاراتهم البدنية ، وتحسين احترامهم لذاتهم وتعلم أهمية العمل الجماعي.

(المدة: مرة واحدة في الشهر)

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على 22100794 أو info@generationforchangecy.org

Το ‘AfterSchool for Change‘ προσφέρει σε παιδιά ηλικίας 8-14 χρονών ένα ασφαλές περιβάλλον ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και φυλετικής καταγωγής μέσα στο οποίο θα μπορούν να ενδυναμώσουν τις ακαδημαϊκές και προσωπικές τους δεξιότητες. Με την στήριξη προσοντούχων και πεπειραμένων δασκάλων το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στα παιδιά ουσιαστική στήριξη για την επίτευξη των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων καθώς και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όπως εκδρομές πολιτιστικού χαρακτήρα και εργαστήρια. Επιπρόσθετα όσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδραστικά, διαπολιτισμικά μαθήματα και να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.

Μάρτιος-Ιούνιος

Οι ‘AfterSchool for Change‘ δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Τάξη Ενδυνάμωσης Ακαδημαϊκών και Προσωπικών Δεξιοτήτων: Σε αυτή την τάξη τα παιδιά θα διδαχτούν διάφορα θέματα ευρέος φάσματος με στόχο να διευρύνουν τις γενικές τους γνώσεις και να ενδυναμώσουν τόσο τις γλωσσικές τους ικανότητες όσο και τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες όπως την ομαδική εργασία, κριτική σκέψη και επίλυση συγκρούσεων.
 • (Διάρκεια: μία φορά εβδομαδιαίως για 2 ώρες)
 • Τάξη Πολιτιστικού Περιεχομένου: Σε αυτή την τάξη τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν διάφορες κουλτούρες και παραδόσεις τόσο της Κύπρου όσο και άλλων χωρών με στόχο να διευρύνουν την αντίληψη και την εκτίμηση τους προς τις αντιλήψεις και τους πολιτισμούς άλλων λαών.
 • (Διάρκεια: μία φορά εβδομαδιαίως για 1,5 ώρα)
 • Εργαστήρια και Εκδρομές: Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήρια τα οποία θα τους βοηθήσουν στην εισαγωγή και στην εξάσκηση δεξιοτεχνιών όπως η ξυλουργική, η μηχανολογία ποδηλάτων και η κατασκευή χειροποίητων αντικειμένων. Επιπρόσθετα τα παιδία θα μπορούν να επισκεφθούν μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής και βιβλιοθήκες για πρακτική εκμάθηση σε ένα διαδραστικό περιβάλλον.
 • (Μια φορά τον μήνα)
 • Αθλητικές Δραστηριότητες: Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε φιλικά αθλητικά παιχνίδια ενώ παράλληλα θα μπορούν να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση και την αυτοπεποίθηση τους καθώς και να αντιληφθούν την αξία της ομαδικότητας.
 • (Μία φορά μήνα)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22100794 ή info@generationforchangecy.or

AboutGeneration For Change CY
Generation For Change CY